De Watertoren Beleid en Advies  
      

 

 

 

 

“De Watertoren” Beleid en Advies is een dienstverlenende organisatie werkzaam voor het openbaar bestuur en welzijnsorganisaties. “De Watertoren” is een bureau dat klantgericht onderneemt en communiceert. Betrokken en pragmatisch adviseren wij u, pakken de problemen aan, en voeren uw opdrachten uit. Samen met u komen wij tot concrete en uitvoerbare resultaten. Daarnaast implementeren wij het door u vastgestelde beleid.

Voor het openbaar bestuur richten wij ons op de volgende gebieden:

Juridische Dienstverlening en Advies:

 • - Juridische kwaliteitszorg
 • - Europees aanbesteden
 • - Gemeenschappelijke regelingen
 • - Mediation
 • - Subsidiebeleid
 • - Algemene wet bestuursrecht (Awb)
 • - Bestuursprocesrecht
 • - Verbintenissenrecht
 • - Contractmanagement

 

De Beleidsterreinen:

 • - Welzijn (het hele spectrum)
 • - Sport
 • - Integraal Accommodatiebeleid
 • - Hangjongeren
 • - Maatschappelijke Ondersteuning
 • - Cultuur
 • - Integraal Jeugdbeleid

 

Interim management voor het openbaar bestuur:

 • - Projectmanagement
 • - Teamleiding
 • - Projectleiding
 • - Afdelingshoofd

 

Interim management en dienstverlening welzijnsorganisaties:

 • - Directievoering
 • - Invoering en/of procesbegeleiding Maatschappelijk Ondernemen

 

Training en cursussen op maat:

 • - Rechtmatig, doelgericht en doelmatig subsidie verstrekken (één of meer dagen).

 

Onze thuisbasis is Olst, maar we zijn inzetbaar in heel Nederland. Behalve de wettelijk verschuldigde BTW, rekenen we geen reis en verblijfskosten